BİLİMSEL PROGRAM
16 Kasım 2018, Cuma

13.15-13.30 AÇILIŞ
13.15-13.20 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
13.20-13.30 Ankara Diyabet Derneği Başkanı’nı Prof. Dr. Mustafa CESUR’un Açılış Konuşması
13.30-14.15 KONFERANS-1: Diyabet Tedavisinde Yeni Teknolojik Gelişmeler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demet ÇORAPÇIOĞLU
Konuşmacı: Doç. Dr. Özgür DEMİR

Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
14.15-15.30 PANEL-1: İleri Obez Diyabetiklerde Tedavi Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gül GÜRSOY – Prof. Dr. Berrin DEMİRBAŞ
14.15-14.35 Tedavide Diyet ve Egzersizin Rolü
Doç. Dr. Ethem Turgay CERİT
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
14.35-14.55 Anti-Diyabetik Ajan Seçimi
Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
14.55-15.15 Bariatrik Cerrahinin Zamanlaması
Prof. Dr. Volkan GENÇ
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
15.15-15.45 Kahve Molası
15.45-16.45 UYDU SEMPOZYUMU-1
Sempozyum Konu: Kilo Yönetiminde Yeni Güç: Saxenda®
Konuşmacı: Prof.Dr. Rıfat Emral

Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
16.45-18.05 PANEL-2: Diyabetik Ayak Yarasında Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevim GÜLLÜ – Prof. Dr. Erman ÇAKAL
16.45-17.05 Podoloğun Diyabetik Ayak Ülserlerini Önleyici Yaklaşımları ve Uygulamaları
Podolog Derya ÇOBAN
17.05-17.25 Diyabetik Ayak Yarasında Glisemik Regülasyonun Önemi
Prof. Dr. Mustafa ALTAY
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
17.25-17.45 Diyabetik Ayak Yarasında Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Doç. Dr. Kemal ŞİMŞEK
17.45-18.05 Diyabetik Ayak Yarasında Cerrahi Tedavi Yaklaşımı
Prof. Dr. Hakan UNCU
18.05-18.20 Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa CESUR
Konuşmacı: Uzm. Dr. Asena Gökçay CANPOLAT

Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
13.15-13.30 AÇILIŞ
13.15-13.20 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
13.30-13.30 Ankara Diyabet Derneği Başkanı’nı Prof. Dr. Mustafa CESUR’un Açılış Konuşması
13.30-14.15 KONFERANS-1: Protein ve Yağların Kan Glukozu Üzerindeki Etkileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Konuşmacı: Doç. Dr. Mendane SAKA

Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
14.15-15.15 PANEL-1: Her Yönüyle Diyabet ve Beslenme I
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL – Doç. Dr. Fatma NİŞANCI KILINÇ 
14.15-14.35 Diyabet ve D Vitamini
Dr. Dyt. Çiler ÖZENİR 
14.35-14.55 Diyabet ve Pre-probiyotikler
Uzm. Dyt. Merve EKİCİ
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
14.55-15.15 Diyabetik Nefropatide Nutrisyonel Yaklaşımlar
Dr. Öğr. Üyesi Perim TÜRKER
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
15.15-15.45 Kahve Molası
15.45-16.45 UYDU SEMPOZYUMU-1
Sempozyum Konu: Kilo Yönetiminde Yeni Güç: Saxenda®
Konuşmacı: Prof.Dr. Rıfat Emral
16.45-17.30 KONFERANS-2: Diyabette Öğün Sıklığının Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU 
Konuşmacı: Doç. Dr. Alev KESER
17.30-18.30 PANEL-2: Her Yönüyle Diyabet ve Beslenme II
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülhan SAMUR  –  Dr. Öğr. Üyesi Biriz ÇAKIR
17.30-17.50 Geriatri Hastalarında Diyabet Yönetimi
Dyt. Meral MERCANLIGİL
17.50-18.10 Diyabette Tartışılan Besinler ve Bilimsel Yaklaşımlar
Dr. Dyt. Evrim GÜNGÖR
18.10-18.30  Tatlandırıcılar, Glukoz İntoleransı ve Mikrobiyota
Dyt. Sevinç EŞER DURMAZ
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
18.30-19.15 KONFERANS-3: Karbonhidrat Sayımında Ortak Bir Dil Var Mı?
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Eda KÖKSAL
Konuşmacı:Uzm. Dyt. Caner KÜÇÜKER

Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
19.15-19.30 Ankara Diyabet Derneği Başkanı’nı Prof. Dr. Mustafa CESUR’un Kapanış Konuşması
(Diyetisyenlere Yönelik)

17 Kasım 2018, Cumartesi

09.00-09.45 KONFERANS-2: Diyabet Tedavisinde Mikrobiyotanın Yeri?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydan USMAN
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
09:45-10:45 PANEL-3: Diyabetik Dislipideminin Tedavisi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin ARSLAN – Prof. Dr. Şenay Durmaz CEYLAN
09.45-10.05 Diyabetteki Dislipideminin Sıklığı ve Nedenleri
Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU
10.05-10.25 Diyabetik Dislipidemi tTedavisinde Diyet ve Egzersizin Rolü
Doç. Dr. Banu AKTAŞ YILMAZ
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
10.25-10.45 Diyabetik Dislipideminin Medikal Tedavisi
Doç. Dr. Hüseyin DEMİRCİ
10.45-11.15 Kahve Molası
11.15-12.15 UYDU SEMPOZYUMU-2
Tip 2 Diyabette Kardiyovasküler Sonuç Çalışmaları - Bugüne Kadar Öğrenilenler
Moderatör: Prof. Dr. Rıfat EMRAL
Konuşmacı: Doç. Dr. Özgür DEMİR

Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
12.15-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.15 KONFERANS-3: Diyabetik Nefropatide Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza UYSAL
Konuşmacı: Doç. Dr. Tayfun EYILETEN

Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
14.15-15.15 UYDU SEMPOZYUMU-3

Güncel Klinik Çalışmalarda Toujeo
Konuşmacı: Prof. Dr. Serdar GÜLER
15.15-15.45 Kahve Molası
15.45-16.45 PANEL-4: Tip 2 Diyabette Medikal Tedavi Algoritması
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vedia TONYUKUK GEDİK – Prof. Dr. Füsun Baloş TÖRÜNER
15.45-16.05 Birinci Basamak Tedavi Yaklaşımı
Doç. Dr. Derun ERTUĞRUL
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
16.05-16.25 İkinci Basamak Tedavi Yaklaşımı
Doç. Dr. Cüneyd ANIL
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
16.25-16.45 İnsulin Tedavisine Geçiş
Doç. Dr. Özlem TURHAN İYİDİR
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.
16:45-17.30 KONFERANS-4: Tip 2 Diyabette Kombinasyon Tedavileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer AZAL
Konuşmacı: Prof. Dr. Serdar GÜLER
17.30-17:45 Sempozyumun Özeti ve Kapanış- Prof. Dr. Rıfat EMRAL


SEMPOZYUMA KALAN SÜRE
DUYURULAR

3. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde The Green Park Hotel'de yapılacaktır.