DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Artık geleneksel hale gelmeye başlayan Diyabet Tedavisi Sempozyumu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenlemekteyiz. Her yıl artan bir oranda ilgi çeken sempozyumumuzda, bu yıl da ‘Diabetes Mellitus’ ve sebep olduğu komplikasyonların, yine diyabete eşlik eden diğer hastalıkların tedavi yollarını ve bu tedavilerin olası sonuçlarını birlikte öğrenme ve tartışma olanağı bulacağız. Bu yılki sempozyumda diyabet tedavisinin olmazsa olmazı olan tıbbi beslenme tedavisine ayrı bir yer vermek istedik. Bu amaçla da, diyabetin tedavisinde yardımlarına sıklıkla başvurduğumuz diyet uzmanlarına ayrı bir salon tahsis ederek, onların kendileriyle ilgili konuları daha ayrıntılı şekilde tartışmalarına imkan sağlama amacını güttük. Elbette isteyen hekimlerin de özde diyabetik hastaların diyetine yönelik hazırlanacak olan tıbbi beslenme diyetiyle ilgili konuları dinleme imkanları olacak.

Diyabet oldukça kompleks ve baş edilmesi, tedavisi de bir o kadar zor bir hastalık. Özellikle son yıllarda tedavi olanaklarımızın artıyor olması sevindirici. Bununla beraber geldiğimiz noktada, artan bu tedavi imkanlarına rağmen tüm diyabetikleri ideal tedavi edebiliyor değiliz. Bunun çeşitli sebepleri var. Önemli sebeplerden birisi de yoğun bilgi birikimine rağmen hekimlerin tüm bu bilgilere ulaşabilmesi için yeterli olanaklara ve zamana sahip olmamaları. Bu açıdan bakıldığında, ‘Diyabet Tedavisi Sempozyumu’nun hekimler ve diyabet alanında çalışmakta olan sağlık profesyonelleri için önemli bir eğitim ve öğretim olanağı sunduğu ortadadır. Bu yıl sempozyumda bir yenilik olarak iki ayrı uzmanına danış toplantısı da yapmayı amaçladık. Bu oturumlarda, hekimlerin diyabetik bir hastaya yaklaşımı interaktif vaka paylaşımı şeklinde, değişik yollarla deneyimleme olanağı bulmasını amaçlıyoruz. Yine yalnız diyabet tedavisine değil, fakat en az onun kadar zorluklarla karşılaştığımız eşlik eden hastalıkların tedavisi de bu seneki sempozyumun içeriğinde yer alacak.

Tüm bu konuları bir buçuk gün sürecek olan sempozyumumuzda bütünüyle ele almak olanaksız olsa da, amacımız diyabet tedavisinin ana unsurlarını farklı yönleriyle bir kez daha gözler önüne sermek ve öğretmek-öğrenmek olacak. Bu bilimsel şölende bir kez daha sizlerle birlikte olmayı umuyor ve hepinizi ‘3. Diyabet Tedavisi Sempozyumu’na davet ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Dr. Rıfat Emral
Sempozyum Başkanı

SEMPOZYUMA KALAN SÜRE
DUYURULAR

3. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde The Green Park Hotel'de yapılacaktır.